Cookie Consent by Free Privacy Policy website

X-CON Norways Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for besøkende på X-CON Norways nettsteder. Erklæringen beskriver hvordan X-CON Norway samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. I tillegg beskriver erklæringen kunders rettigheter og X-CON Norways plikter.

1. Behandlingsansvarlig

X-CON Norway (X-CON) ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Noen av oppgavene, ikke ansvaret, er delegert internt i X-CON.

X-CON har eget Personvernombud som ivaretar personverninteressene både til X-CONs kunder og ansatte i virksomheten. Personvernombudet gir råd og veiledning om behandling av personopplysninger slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger kan du kontakte X-CONs behandlingsansvarlig eller Personvernombud ved å kontakte X-CONs kundeservice (poliko@x-con.no)

2. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

X-CON Norway behandler personopplysningene for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. Personopplysningene behandles for det formål å foreta sikker identifisering av kunden, yte service, produsere statistikk, foreta kundesegmenteringer og til å gjennomføre ulike markedsaktiviteter på basis av statistikksegmenterings arbeidet.

3. Rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

Det er frivillig å bli og å være kunde hos X-CON Norway. Grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er kundeavtalen som inngås mellom selskapet og deg som kunde.

Du mottar ikke direkte markedsføringshenvendelser fra X-CON ved å godkjenne kundeavtalen. Dersom du ønsker nyheter og mer informasjon fra X-CON må du gi særskilt samtykke til dette f.eks ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev. Du kan når som helst avslutte dette, ved å ta kontake X-CONs kundeservice (poliko@x-con.no)

4. Hvilke personopplysninger behandles

Opplysningene som X-CON mottar om deg brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. For å gjøre dette bruker vi ditt navn, adresse, IP-adresse, telefonnummer og e-postadresse.

X-CON er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og rapporterer derfor mistanke om kriminell aktivitet til offentlige myndigheter. For å ivareta hvitvaskingslovens krav til forsterkede kundetiltak for kunder som er  politisk eksponerte personer (PEP) behandler vi i tillegg informasjon om disse kundenes evt. høytstående offentlige verv eller evt. nære relasjoner til den som anses å være politisk eksponert person.

5. Innsamling av opplysninger

X-CON sammenstiller innsamlet informasjon ved bruk av verktøy og tjenester fra tredjeparts leverandører. På X-CONs nettsider samt enkelte andre nettsider blir det benyttet informasjonskapsler. En informasjonskapsel (cookie) - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Dette gjør at vi bedre kan tilpasse web sider til hver enkelt brukers behov og interesser.

X-CON har utarbeidet en egen informasjonskapselerklæring som beskriver dette i detalj. Erklæringen finner du her: https://www.x-con-no/informasjonskapsler

6. Frivillig å utlevere opplysninger

Gjennom å samtykke til avtalen om bruk av informasjonskapsler gir du frivillig X-CON anledning til å bruke innsamlede data til bruk i våre tjenester. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke, og også få slettet lagrede personvernopplysninger. X-CON vil da slette registrerte opplysninger om deg jfr. kap. 8.

7. Utlevering av opplysninger til tredjepart

X-CON legger til grunn at personopplysninger kan behandles av EU/ EØS-land, land godkjent av Europa-kommisjonen(EU) eller andre virksomheter som X-CON godkjenner.

X-CON utlever normalt ikke dine personopplysninger til andre virksomheter. I enkelte tilfeller har X-CON likevel valgt å bruke tredjeparts leverandører for deler av behandlingen av dine opplysninger. I de tilfellene X-CON har behov for å la en databehandler behandle dine personopplysninger nyttes det en databehandleravtale mellom X-CON og leverandøren.

X-CON følger opp Databehandleravtalene nøye og gjennomfører egne sikkerhetsinspeksjoner ovenfor tredjepart leverandører for å forsikre oss om at dine personopplysninger blir lagret og behandlet på en sikker måte. X-CON stiller bla. forpliktende krav om at leverandørene ikke kan behandle kundens personopplysninger for andre formål enn det som er beskrevet i Databehandleravtalen.

X-CON vil ikke utlevere kundens personopplysninger til tredjeparter, med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning (for eksempel til Politiet), eller Kunden har samtykket særskilt til dette.

8. Sletting og lagring av dine opplysninger

X-CON lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som tidligere er beskrevet i denne erklæringen- Hvis en kunde avslutter sitt kundeforhold gjelder egne regler for sletting.

Lagringen av kundedata skjer i våre interne kundesystemer og analysesystemer. X-CON vurderer fortløpende behovet for lagring, sletting og anonymisering av personinformasjon og har etablert egne interne rutiner  som beskriver disse prosessene.

9. Kundens rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg.. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem korrigert, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte X-CON kundeservice. Denne innsynsretten gjelder ikke opplysninger som kan vanskeliggjøre leverandørenes overholdelse av plikter etter hvitvaskingsloven, etterforskning eller lignende undersøkelser. Ønsker du å lese mer om personvern se www.datatilsynet.no.

Du har også rett til å motta personopplysningene vi har registrert om den enkelte kunden på et maskinlesbart format. Slike henvendelser må rettes til kundeservice og vil normalt bli behandlet innen 30 dager

Henvendelser som gjelder korrigering av personopplysninger fra det sentrale folkeregisteret(DSF) må rettes til skatteetaten (https://www.skatteetaten.no)

Dersom du mener at X-CONs behandling av personopplysninger er ulovlig eller på andre måter baserer seg på bruk av feil/ukorrekt informasjon har du anledning til å protestere mot denne behandlingen og be om at dette stanses eller korrigeres. Slike henvendelser må i så fall rettes til kundeservice.

10. Sikring av dine opplysninger

X-CON arbeider systematisk med å opprettholde et svært høyt sikkerhetsnivå for behandlingen personopplysninger.

11. Markeds- og kundeundersøkelser

Som kunde hos X-CON  kan du bli invitert til å delta i markeds og kundeundersøkelser for å svare på spørsmål om våre produkter eller tjenenester. Behandlingen av personopplysninger er da basert på X-CON  berettigede interesse av å få tilgang til informasjon om brukeropplevelser og kvaliteten på leverte tjenester og produkter. Slike opplysninger gjør oss i stand til å gi våre kunder et best mulig tilbud.

Henvendelser om markeds- eller kundeundersøkelser blir sendt ut av X-CON eller av en av våre samarbeidspartnere. Det er frivillig å delta på slike undersøkelser.

12. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å komme i kontakt med X-CON, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til X-CONs behandling av personopplysninger kan du som kunde kontakte enten:

Behandlingsansvarlig pr. e-post poliko@x-con.no eller ved å ringe 480 00 887.

Kundeservice pr. e-post poliko@x-con.no, eller ved å ringe 480 00 887.

Personvernombudet pr. e-post: poliko@x-con.no. Du kan også kontakte X-CON Kundeservice på +47 476 60 111.

Du kan også kontakte Datatilsynet hvis du ønsker å klage på X-CON behandling av personopplysninger Slike klager rettes i så fall skriftlig hit: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo